Menu Close

Highlight Subjek Utama Dalam Gambar Dengan Radial Blur Photoshop

Highlight Subjek Utama Dalam Gambar Dengan Radial Blur Photoshop

Highlight Subjek Utama Dalam Gambar Dengan Radial Blur Photoshop

Asalamualaikum dan Salam Sejahtera

Penghasilan imej dengan berlandaskan Radial Blur sebagi effek utama adalah sangat mudah dengan menggunakan Photoshop.

Melalui effek ini imej akan kelihatan lebih menarik kerana fokus utama di berikan kepada objek/orang yang berlatar belakangkan background yang luas.

Saya membuat duplikasi pada layer asal kemudiannya menggunakan shape tool untuk mengasingkan dua layer dan meletakkan effek yang berbeza pada setiap layer

Layer yang di jadikan background saya letakkan effek radial blur dan colourise dengan warna yang sesuai mankala imej yang berada pada layar hadapan saya letakkan strok adan sedikit shadow.

Ikuti tutorial berikut Cara untuk hasilkan atau highlight subjek utama dalam Gambar menggunakan filter radial blur